Skip to main content
mr. Willem Weijmans

WEIJMANS LEGAL

Kwam in 2007 in aanraking met de (overwegend zakelijke) advocatuur en richtte zich vanaf 2008 met name op het ondernemings- en insolventierecht, zonder de overige rechtsgebieden uit de civiele praktijk uit het oog te verliezen. Heeft ruim 10 jaar ervaring opgedaan als advocaat in zowel het adviseren als procederen en, tegenwoordig niet onbelangrijk, in het inschakelen van en samenwerken met de juiste externe expert uit zijn netwerk, wanneer een zaak tevens complexe, specialistische juridische, fiscale of economische aspecten heeft.

Services

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht
  • Algemene civiele praktijk

ONDERNEMINGSRECHT

De hoofdmoot van AWL. Omvat feitelijk alles waar een ondernemer juridisch mee te maken krijgt, zoals bijv. contracten, (bestuurders-) aansprakelijkheid, fusies/overnames, aandeelhoudersovereenkomsten, algemene voorwaarden, debiteurenincasso.

INSOLVENTIERECHT

Gaat uw debiteur (bijna) failliet? Of uw eigen bedrijf? Wat zijn uw mogelijkheden, wat kan wel en wat niet? En wat zijn de juridische, fiscale maar ook praktische gevolgen? Daarover gaat het insolventierecht.

ALGEMENE CIVIELE PRAKTIJK

Niet alle problemen zijn eenvoudig in één rechtsgebied onder te brengen. Het civiele recht omvat immers alle rechtsverhoudingen tussen burgers en/of bedrijven onderling. Denk aan arbeidsrecht, erfrecht, huurrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Vaak raakt een geval meerdere van deze gebieden. AWL is daarin thuis.